Deontologie si Legislatie

Medico-Jobs: Recrutare Medicala respectă toate Directivele europene care reglementează relaţiile de muncă din cadrul Uniunii Europene. Mai multe detalii pe : http://ec.europa.eu.

Medico-Jobs aderă la principiile EUROPEAN COUNCIL MEDICAL ORDERS privind conduita medicală europeană. Mai multe informatii la www.ceom-ecmo.euennational-codes-55